Loading color scheme

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r. z późn. zmianami).
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zmianami) zwana „Prawem Energetycznym”.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwane dalej "Rozporządzeniem taryfowym".
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dziennik Ustaw  nr 16 poz.92 z dnia 1 lutego 2007 r.) zwane "Rozporządzeniem o systemach ciepłowniczych".