Loading color scheme

Załatwianie spraw

Wnioski, zlecenia, skargi i zażalenia przyjmują:

1. Telefonicznie
a) w zakresie technicznym i awarii
Pogotowie Ciepłownicze telefony:

- 993 *),

- 86 215 28 26

Telefony funkcjonują całodobowo w sezonie grzewczym, a w okresie między grzewczym codziennie w godz. 7:00 -15:00.

*) w przypadku gdy serwisanci są poza siedzibą i/lub nie odbierają telefonu mobilnego ( np. brak zasięgu) prosimy o pozostawienie informacji na automatycznej sekretarce oraz przekazanie zgłoszenia Dyspozytorowi Ciepłowni Miejskiej na telefony:
- 86 216 50 73 /stacjonarny
- 86 216 33 39 /mobilny

W przypadku awarii, które wystąpią poza sezonem grzewczym w godz. 15:00 - 7:00 zgłoszenia prosimy kierować do Dyspozytora Ciepłowni Miejskiej na telefony:
- 86 216 50 73 /stacjonarny
- 86 216 33 39 /mobilny

W zależności od rangi zgłaszanego problemu Dyspozytor przekaże informację odpowiednim służbom, włączając w to przedstawicieli Kierownictwa i Zarządu Spółki.

b) kierownik Zakładu Sieci i Węzłów w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00 pod numerami telefonów 86 216 38 16, 86 215 28 28,

c) kierownik Ciepłowni Miejskiej w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00 pod numerami telefonów 86 215 04 35, 86 215 28 15 ,

d) w zakresie umów i rozliczeń - pracownicy Działu Marketingu i Obsługi Odbiorców od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 pod telefonami 86 216 54 34, 86 215 28 07

e) pisemnie – Prezes MPEC Sp. z o.o. w Łomży przez sekretariat czynny w dni robocze w godzinach 7:00-15:00.

2. Udzielenie informacji na żądanie Odbiorcy następuje w ciągu:

- 12 godzin – informacje telefoniczne o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
- 7 dni – informacje pisemne o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła.

3. Udzielanie odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorcy następuje w ciągu:

- 12 godzin – informacje lub odpowiedzi telefoniczne na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacje o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,
- 14 dni – odpowiedzi pisemne na interwencje, skargi i zażalenia składane na piśmie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,
- 30 dni – odpowiedzi pisemne na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.