Loading color scheme

Podsumowanie sezonu zimowego

MPEC Sp. z o. o. w Łomży przedstawia zarejestrowane istotne parametry i informacje dotyczące okresu zimowego 2019/2020 oraz 2020/2021. Zimowe zmienne warunki pogodowe są kluczowe z punktu widzenia produkcji i dostarczania ciepła. Poniżej pokazujemy charakterystyczne dane z okresu zima 2019/2020 oraz zima 2020/2021

sz 1

sz 2

W systemie wytwórczym energii cieplnej od 2020 roku pracuje nowy kocioł biomasowy o mocy 12,5 MW stanowiący źródło energii odnawialnej. Pozwoliło to na znaczne ograniczenie emisji spalin, szczególnie CO2 i ilości zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

W celu realizacji programu racjonalnego gospodarowania energią cieplną spółka miejska prowadzi system ciepłowniczy (ciepłownia miejska oraz sieć dystrybucyjna) w trybie pełnej automatyki pogodowej.

Ciepłownia miejska wyposażona jest w układy do regulacji ilościowo jakościowej     tj. regulacja przepływu i temperatury czynnika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej. Obsługa prowadzi źródło ciepła w oparciu o prognozowaną pogodę z IMGW, która aktualizowana jest co 6 godzin. Uwzględnia ona temperaturę, kierunek i siłę wiatru, opady atmosferyczne, nasłonecznienie i zachmurzenie. Prognozowana pogoda daje możliwość właściwego określenia mocy systemu ciepłowniczego do aktualnych potrzeb odbiorców oraz prowadzenia źródła ciepła.

 Istotne znaczenie w jakości regulacji dostaw ciepła odgrywa automatyzacja węzłów cieplnych, a w szczególności zainstalowane w nich sterowniki pogodowe, które pozwalają na regulowanie poboru ciepła z sieci adekwatnie do aktualnych potrzeb węzłów zgodnie z ustawioną krzywą grzewczą oraz pozostałymi parametrami.

Przedsiębiorstwo MPEC Sp. z o.o. w Łomży w wdrożyło system OCS Control telemetrycznego nadzoru i monitorowania węzłów cieplnych oraz sieci pozwalający na stałą kontrolę jakości pracy węzłów cieplnych i dostarczanych parametrów odbiorcom. Dane z węzłów cieplnych gromadzone i analizowane są na bieżąco.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby nie wystąpiły zakłócenia w dostawie ciepła odbiorcom minimalizuje ilości występujących awarii.