Loading color scheme

Sytuacja w polskim ciepłownictwie

W zeszłym miesiacu zarząd Związku Miast Polskich przyjął stanowisko w sprawie obecnej sytuacji w polskim ciepłownictwie. Związkowcy oczekują, żeby wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w bieżącym roku zostaną w całości przeznaczone na modernizację energetyki cieplnej. Takie stanowisko wynika z faktu, że sytuacja finansowa większości lokalnych ciepłowni uniemożliwia podejmowanie koniecznych inwestycji modernizacyjnych.

Jak podaje portal CIRE.pl, kluczowe w przedstawionym stanowisku ZMP jest stwierdzenie zgodnie, z którym: „szybko rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 powodują szybki wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych, zapewniających zaopatrzenie mieszkańców naszych miast w energię cieplną i ciepłą wodę. Na to nakładają się dodatkowo skutki zaniechania systemowych zmian w obecnym modelu regulacji cen i stawek opłat". Miasta związkowe wskazują również, że rozporządzenia "taryfowe" mimo, że często nowelizowane, nie uwzględniają zmian w polityce energetycznej lokalnej i Unii Europejskiej, czy też aktualnych trendów ekonomicznych. Negatywnie na sytuację ciepłowni wpływa również uwolniony rynek uprawnień, na którym nasilają się tendencje spekulacyjne powodujące wzrost cen.

ZMP powołuje się również na propozycję Ministra Klimatu i Środowiska - Michała Kurtyki, zgodnie z którą zmianie powinien ulec sposób kalkulowania cen emisji CO2 w taryfach na ciepło, tak aby uwzględniały wzrosty. Argumentując konieczność zmian legislacyjnych MKiŚ uznał, że trzeba przede wszystkim uwzględnić "duże, niezaplanowane koszty zakupu uprawnień do emisji przez skorygowanie przychodów przedsiębiorstwa, bowiem koszty zakupu uprawnień do emisji CO są bezsprzecznie kosztami uzasadnionymi".

Rentowność lokalnych ciepłowni stała się zatem istotnym problemem w skali całego kraju. Rosnące koszty działalności sprawiają, że przedsiębiorstwa ciepłownicze szukają nowych form finansowania bieżącej działalności i inwestycji modernizacyjnych. Jeśli nie uda się na ten cel pozyskać środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, konieczne może się okazać podniesienie cen dla odbiorców. Dzięki podjętym dotychczas inwestycjom, takim jak modernizacja sieci ciepłowniczej i przede wszystkim budowa kotła wodnego na biomasę, łomżyński MPEC nie planuje w najbliższym czasie podwyżek kosztów ciepła. „Wszelkie inwestycje modernizacyjne, nastawione są na redukcję kosztów przesyłu i pozyskiwanie energii cieplnej w sposób generujący możliwie jak najmniej CO2, redukując tym samym koszt zakupu uprawnień do emisji - stwierdza Radosław Żegalski, Prezes Zarządu MPEC w Łomży. Łomżanie nie muszą się zatem obecnie martwić, że wzrosną ich rachunki za ciepłą wodę i ogrzewanie.