Loading color scheme

Szanowni Mieszkańcy

Serdecznie zwracam się do mieszkańców Łomży korzystających z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży.

Proszę nie dać się zwieść sztuczkami jakimi chce pan radny Dariusz Domasiewicz zwrócić uwagę Państwa na swoją osobę, poprzez podważanie za wszelką cenę wiarygodności i rzetelności przeprowadzanych w MPEC-u decyzji zarządczych czy inwestycyjnych. Pragnę przypomnieć Państwu, że pan radny był jednym z największych oportunistów w sprawie naszej wizji o przyszłości funkcjonowania Spółki w najbliższych latach, mając na uwadze przygotowywane przez nas, a obecnie  przeprowadzane, inwestycje na terenie ciepłowni miejskiej. Jak się okazuje przynoszą one wielkie korzyści dla Spółki, ale przede wszystkim dla naszych odbiorców ciepła. W 2020 roku dzięki pierwszej już zakończonej inwestycji udało się nam zaoszczędzić kilka milionów złotych na opłatach za emisję CO2 – więc nieprawdą jest, że Spółka nie zabiega o oszczędności. Nieprawdą też jest jak twierdzi radny,  że Spółka bieżącą działalność finansuje z kredytu.  Spółka bowiem od dawna nie korzysta z żadnych kredytów na obsługę swojej bieżącej działalności. Korzystamy jedynie z kredytu inwestycyjnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, który od roku jest na bieżąco spłacany. Należy także zauważyć, że dzięki wyżej wymienionej inwestycji podnieśliśmy wartość całego przedsiębiorstwa o ponad 20 mln zł . W bieżącym roku zakupiliśmy już ze środków własnych za blisko 4 mln zł potrzebne nam na ten rok uprawnienia do emisji CO2, mimo że mamy na to czas do końca kwietnia 2022 roku.

Zadaje więc pytanie, czy przypadkiem krytyka naszych działań ze stronu pana radnego Domasiewicza, nie jest wyłącznie frustracją z powodu tego, że udaje się nam utrzymywać na niskim poziomie opłaty za energię cieplną dla naszych odbiorców ? A wszystko to dzięki przeprowadzanym modernizacją ciepłowni miejskiej -  w stosunku do których ów radny był gorliwym przeciwnikiem?

Jeśli chodzi o sytuację w 2020 roku, skomentowaną negatywnie przez pana radnego, to faktem jest, że mieliśmy możliwość podnieść cenę ciepła tak ażeby osiągnąć lepszy wynik na działalności podstawowej. Jednak nie zrobiliśmy tego, ponieważ wiedzieliśmy, że w tym właśnie roku skorzystamy na karach nałożonych na wykonawcę kotła biomasowego za przekroczenie terminu wykonania inwestycji, zgodnie z obowiązującą umową. Ostatecznie przecież osiągnęliśmy dodatni wynik finansowy na koniec 2020 roku. Pytam więc czy posiadając taką wiedzę, powinniśmy podnosić ceny naszych usług ? Chyba tylko dla tego, żeby uspokoić „obawy” pana radnego o stan finansów Spółki i wyjąć z Państwa portfeli 3 mln zł.

Co do samej wartości nałożonych na wykonawcę kar za opóźnienie w realizacji inwestycji to zapewniam Państwa, że zostało to zrealizowane zgodnie z umową kontraktową i nikt oprócz radnego Dariusza Domasiewicza tego nie kwestionuje.