Loading color scheme

Dni Otwarte w Ciepłowni Miejskiej edycja 2018

"Dni Otwarte" w MPEC stają się powoli tradycją i po raz kolejny cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Łomży.

Wśród zwiedzających były zorganizowane grupy uczniowskie z łomżyńskich szkół, jak również grupy niezorganizowane złożone z mieszkańców Łomży zainteresowanych tematem.

Zwiedzający mogli zobaczyć pracę kotłów i innych urządzeń współpracujących np. układów oczyszczania spalin, układów odżużlania i transportu żużla. Obsługa ciepłowni na każdym etapie udzielała wyjaśnień, udzielając również odpowiedzi na zadawane pytania. Dostępne było także laboratorium, w którym wykonywane są badania paliw stałych i analizy wody przygotowywanej w stacji uzdatniania. Dodatkową atrakcję stanowiła możliwość zajrzenia do wnętrza rozpalonego kotła.

- widać oczywiście zainteresowanie młodzieży, zadają ciekawe pytania, interesują się. Myślę, że jest to ciekawy dzień – opowiadał Andrzej Nieciecki, z-ca kierownika Ciepłowni Miejskiej w Łomży.

Łomżyńska ciepłownia rozpoczęła swoją działalność w 1979 r. Przez kolejne lata przeszła niejedną modernizację. Inwestycje, mające na celu stałe podnoszenie jakości usług, pozwoliły stać się jej największym producentem ciepła w regionie łomżyńskim.