Loading color scheme

Tablice informacyjne

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,50MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”. Na terenie prowadzonych prac przy ul. Ciepłej oraz w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Kopernika zamontowane zostały tablice informacyjno – promocyjne.

Ponadto na terenie budynku Ciepłowni  i węzłów umieszczono plakaty informacyjne informujące o rozpoczęciu inwestycji dofinansowywanej z funduszy europejskich.

Zdjęcia tablic informacyjnych