Loading color scheme

Przerwa w dostawie ciepłej wody… Czyżby ostatnia w historii?

Z informacji, jakie pozyskaliśmy w miejskiej Spółce ciepłowniczej, również w tym roku, nastąpi przerwa w dostawie czynnika grzewczego. Całkowity postój ciepłowni planowany jest na okres od 30 lipca do 08 sierpnia 2018 roku.

 

W czasie przerwy zostaną wykonane prace, które wymagają całkowitego odstawienia ciepłowni. Należy do nich przegląd 150-cio metrowego komina polegający na dokonaniu oględzin stanu technicznego trzonu, zarówno zewnątrz jak i wewnątrz,  pod katem trwałości i bezpiecznej jego eksploatacji na okres kolejnych pięciu lat. Wymóg cyklicznego przeglądu komina wynika z przepisów prawa budowlanego.

W ciepłowni kontynuowane są prace budowy nowego wyprowadzenia mocy 2 x DN 300/500 i przebudowy istniejącego wyjścia 2 x DN 600 na 2 x DN 500/710. W czasie kilkudniowego postoju zostanie wykonane połączenie nowowybudowanej sieci z istniejącym układem technologicznym ciepłowni i wykonany montaż: armatury zaporowo-regulacyjnej, licznika ciepła i połączenia z układem ciepłowni na przebudowywanym wyjściu.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Odbiorców ciepła Spółka podejmowała w ostatnich kilku latach skutecznie działania, które doprowadziły do wdrożenia rozwiązania, pozwalającego na całkowite uniezależnienie się eksploatacji sieci od prac remontowych w samej ciepłowni. Skutkiem tego zostaną wyeliminowane całkowicie przerwy w dostawach czynnika grzewczego w sezonie letnim, wymuszone niezbędnymi planowanymi remontami czy pracami modernizacyjnymi w Ciepłowni Miejskiej w Łomży. Miejski System Ciepłowniczy naszego miasta będzie pracował bez planowanego postoju, niezależnie od prowadzonych obecnie inwestycji, do których należy budowa kotła wodnego na biomasę, czy tych planowanych w ciepłowni w nieodległej przyszłości. Łomża dołączy do grona tych miast, głównie dużych, z dużo większymi zasobami w odbiorców i rozległymi układami ciepłowniczymi, w których problem przymusowych przerw w dostawie czynnika grzewczego nie istnieje.

Uruchomienie nowego źródła wytwarzania ciepła opartego na biomasie przewiduje postawienie nowego, niezależnego, relatywnie niskiego, około 30 metrowego komina, a co za tym idzie o niewielkim zasięgu oddziaływania na środowisko. Ten projekt pozwoli na wyeliminowanie zagadnienia wyprowadzania spalin do środowiska z instalacji latem.

Przerwa w dostawach czynnika zostanie wykorzystana również na przeprowadzenie prac na sieciach magistralnych. Służby Działu Eksploatacji Sieci i Węzłów wykonają podłączenie nowych przyłączy, na przykład Centrum Handlowego przy Al. Legionów. Zostaną zmodernizowane sieci przy ulicach: Piłsudskiego, Broniewskiego poprzez wybudowanie dodatkowych komór wraz z montażem przepustnic i armatury zaporowej. Celem tych działań jest podniesienie niezawodności miejskiego systemu ciepłowniczego i skrócenie czasu potrzebnego na eliminowanie ewentualnych awarii na sieciach.