Loading color scheme

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod kocioł na biomasę

Ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego w fundament paleniska kotłowego przyszłego źródła wytwarzania ciepła opartego na technologii spalania biomasy odbyła się wczoraj na terenie miejskiej ciepłowni. Był to symboliczny moment rozpoczęcia budowy planowanego przedsięwzięcia.

Akt erekcyjny został przygotowany przez firmę wykonawczą w dwóch wersjach językowych: litewskiej i polskiej. Na uroczystym dokumencie upamiętniającym przedsięwzięcie, odczytanym zgromadzonym, podpisy złożyli: ze strony inwestora Z-ca Prezydenta Miasta Łomża – Andrzej Garlicki, Prezes MPEC – Radosław Żegalski, Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC  - Andrzej Grodzki i ze strony wykonawcy Dyrektor UAB ENERSTENA – Laimonas Kucinskas.  Następnie dokument został umieszczony w stalowej kapsule.

Pracownicy łomżyńskiej Spółki zdecydowali, aby do kapsuły włożyć dodatkowo: długopisy, którymi podpisywano akt, nalepki z logo MPEC, nośnik informatyczny ze zdjęciami obiektu Ciepłowni Miejskiej, pamiątkowe zdjęcie załogi z uroczystości 40-lecia MPEC. Pozostali uczestnicy ceremonii, w tym pracownicy przedsiębiorstwa, złożyli swoje podpisy na odrębnej liście z logiem MPEC, która również została umieszczona w kapsule.

Litewska firma UAB „ENERSTENA” zobowiązała się wybudować do października 2019 roku instalację spalania paliwa biomasowego składającą się: z komory paleniskowej z rusztem ruchomym schodkowym, kotła wodnego, układu odzysku ciepła ze spalin, filtra elektrostatycznego i niezależnego komina. Ciepło produkowane w tej instalacji będzie dostarczane do istniejącej magistrali ciepłowniczej z przeznaczeniem na cele grzewcze i ciepłą wodę dla Odbiorców miasta Łomża.

MPEC szykuje już kolejną inwestycję - następny kocioł biomasowy oparty na zrębkach drzewnych, ale przy produkcji ciepła produkowana będzie też energia elektryczna, która sprzedawana będzie Państwu jako tzw. energia z OZE. Inwestycja ruszy prawdopodobnie już za pół roku.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków NFOŚiGW w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; w poddziałaniu  1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.