Loading color scheme

Dostawa i montaż urządzeń technologicznych zakończone sukcesem

W godzinach porannych dnia 29 marca 2019 roku na teren Ciepłowni Miejskiej w Łomży zostały dostarczone główne urządzenia tech. budowanej, nowej instalacji spalania biomasy tj. kocioł, ekonomizer i składające się z trzech części palenisko. 

Dostawy urządzeń dopełniły etap przygotowawczy związany z ich posadowieniem, obejmujący również wykonane wcześniej roboty związane z rozstawieniem dźwigu i wycięciem otworu w konstrukcji dachu.

Urządzenia za pomocą dźwigu zostały przeniesione do budynku kotłowni przez uprzednio wykonany w konstrukcji dachu otwór. W pierwszej kolejności na fundamentach posadowiony został ekonomizer kondensacyjny. Operacja ta wymagała najwięcej czasu i precyzji. Wynikało to z faktu, że urządzenie po jego przeniesieniu do kotłowni musiało być dodatkowo przemieszczone wewnątrz samego budynku bez użycia dźwigu. W dalszej kolejności posadowione zostały palenisko i kocioł. Ze względu na ich projektowane rozmieszczenie w budynku kotłowni, mogły zostać one bezpośrednio opuszczone za pomocą dźwigu na fundamenty. Cała operacja posadowienia urządzeń trwała dwa dni tj. od 29.03.2019r. do 30.03.2019r. i zakończyła się sukcesem.

Zdjęcia z kotłowni