Loading color scheme

MPEC w nowej odsłonie

W 2017 roku rozpoczeliśmy inwestycję pn. "Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”.

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym ze środków NFOŚiGW w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; w poddziałaniu  1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Na poniższym filmie możemy się pochwalić jak wygląda Ciepłownia Miejska po wybudowaniu nowej istalacji.

Na terenie Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ul. Ciepłej 16 wybudowana została nowa instalacja spalania biomasy, na którą składają się: oddzielne palenisko i kocioł wodny,rozmieszczone w wolnej przestrzeni hali za kotłami węglowymi. Paliwo biomasowe w postaci zrębki leśnej jest dostarczane do paleniska układem taśmociągów z niezależnego budynku – magazynu biomasy. Gorące spaliny wytwarzane w wyniku spalania biomasy są oczyszczane z zanieczyszczeń pyłowych w urządzeniu odpylającym – Elektrofiltrze. Następnie poddane procesowi odzysku ciepła i przez to ochłodzone trafiają do atmosfery poprzez niezależny 30-metrowy komin.
 W dniu 13.05.2020 r. miało miejsce podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, stwierdzającego prawidłowość wykonania zamówienia i odbiór całości robót. Stanowiło to zakończenie robót budowlanych a zarazem było oficjalnym przekazaniem wybudowanej instalacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
Od tego momentu możemy się cieszyć ciepłem w naszych domach pochodzącym z ekologicznego źródła.

Ograniczenie ilości dotychczas spalanego miału węglowego poprzez wprowadzenie w Ciepłowni Miejskiej innego paliwa wpłynęło na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowogazowych wprowadzanych do powietrza z instalacji węglowej. Zorganizowany, efektywny i kontrolowany proces wytwarzania ciepła to czystsze powietrze dla Regionu. W roku 2020 piędziesiąt trzy procent wytworzonego ciepła pochodziło z odnawialnych źródeł energii.