Loading color scheme

TEIR/PU/05/2018

Rozbudowa komory ciepłowniczej, dostawa i montaż armatury regulacyjno – odcinającej, rur stalowych, łupków z pianki PUR oraz dostawa rur i elementów preizolowanych oraz budowa i przebudowa odcinków sieci cieplnych magistralnych wysokich parametrów jako nowe i przebudowywane wyprowadzenie energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży

Ogłoszenie TEIR/PU/05/2018

SIWZ TEIR/PU/05/2018

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ - zad. I

Załącznik Nr 2 do SIWZ - zad. II cz. I

Załącznik Nr 2 do SIWZ - zad. II cz. II

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Zał nr 9 Plan sytuacyjny

Wyjaśnienie 1

Wyjaśnienie 2

Ogłoszenie wyników z dnia 27.04.2018 r.