Loading color scheme

TEIR/PU/25/2017

Opracowanie projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem ostatecznej prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”

Ogłoszenie TEIR/PU/25/2017

SIWZ TEIR/PU/25/2017

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1A do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2A do SIWZ

Załącznik Nr 2B do SIWZ

Załącznik Nr 2C do SIWZ

Załącznik Nr 2D do SIWZ

Załącznik Nr 2E do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienie 1

Ogłoszenie wyników z dnia 26.01.2018 r.